Over Smart Shelter Foundation

Wat we doen

Vandaag de dag leven er meer dan een miljard mensen in complete armoede. De meeste van hen leven in ontwikkelingslanden, in onveilige huizen en in mensonterende leefomstandigheden.

De huidige technische kennis en manuals voor bouwen met natuurlijke materialen is vaak incompleet en incorrect.

Smart Shelter Foundation bouwt veilige, duurzame gebouwen in ontwikkelingslanden, deelt en promoot deze kennis met de lokale gemeenschappen en bouwvakkers. Samen met experts wereldwijd onderzoeken en ontwikkelen we unieke methodes om deze bouwtechnieken te testen, om zo de huidige kennis te verbeteren en aan te vullen.

Centraal in al onze projecten en onderzoek staan traditionele constructietechnieken met natuurlijke materialen. Deze materialen zijn vaak bergstenen, hout en aarde die vindbaar zijn in de directe omgeving.

Een belangrijk onderdeel is het toevoegen van aardbevingsbestendige, of
cycloonbestendige verstevigingen
. SSF verzorgt daarbij intensieve trainingen en begeleiding aan de lokale bouwvakkers in hun taal om de algehele bouwkwaliteit te verbeteren.

We streven naar zoveel mogelijk hergebruik van de materialen en het toepassen van afval/gerecyclede materialen. We proberen zo min mogelijk gebruik te maken van
materialen met een grote ecologische voetafdruk, als beton en staal.

Om de luchtvervuiling en de kosten te verminderen richten we ons op materialen die we lokaal kunnen vinden.

Smart Shelter Foundation is een non-profit organisatie met een ANBI-status. Onze filosofie draagt bij aan de internationale Klimaatdoelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Ons onderzoek en technieken zijn geschikt voor ontwikkelingslanden maar ook voor de moderne architectuur.

Onze doelen

 “Onze technieken moeten simpel en makkelijk na te bouwen zijn om zo een positief sneeuwbaleffect te veroorzaken en daarmee blijvende verandering”.

Ons doel is om de risico’s te verkleinen dat gebouwen onherstelbare schade lijden of zelfs instorten. Door het terugdringen van deze risico’s zal de veiligheid toenemen en de financiële verliezen kleiner worden. Daarnaast streven we ernaar om ecologisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen die bijdragen om de wereldwijde milieucrisis te verbeteren.

SSF maakt zich sterk om het bouwen met natuurlijke materialen en traditionele bouwtechnieken toe te passen en te promoten in gebieden met rampen, maar ook in de moderne architectuur wereldwijd.

We onderzoeken en ontwikkelen test methodes om deze bouwtechnieken drastisch te verbeteren. Deze kennis wordt vertaald naar simpele en begrijpelijke taal en moet gratis en toegankelijk zijn voor iedereen, zodat lokale bouwvakkers en engineers het kunnen begrijpen.

 • Kennis moet betrouwbaar zijn
 • Kennis moet toegankelijk zijn
 • Kennis moet begrijpelijk zijn

 

Wie we zijn

12-who-we-are

Martijn Schildkamp, Ph.D. – oprichter en voorzitter

Martijn is architect en bouwkundig ingenieur met een passie voor alternatieve materialen en experimentele constructies.

Tijdens zijn reizen door Azië was hij gechoqueerd hoeveel mensen er leven in erbarmelijke leef- en woonomstandigheden. Hij besloot zijn baan op te geven en zijn kennis te delen met mensen die hulp het hardst nodig hebben. In 2005 startte hij het Smart Shelter concept. Het concept bestaat uit drie onderdelen: Foundation, Consultancy  en Research. Sindsdien heeft hij verschillende sociale bouwprojecten afgerond in Sri Lanka, India, Nepal en Indonesië.

Martijn is gespecialiseerd in lowtech aardbevingsbestendig bouwen en in het bouwen met alternatieve materialen en technieken. Zijn werkzaamheden zijn multidisciplinair en bestaan uit het verzorgen van designs, trainingen, budgetten, supervisie, onderzoek en lesgeven. Door de jaren heen heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan die hij deelt met studenten en universiteiten over de hele wereld.

In 2011 ontving hij zijn doctorstitel voor het onderzoek: Global seismic assessment of rubble stone buildings.

11-tw4

Tessa van Weelie – Coordinator

Tessa ondersteunt sinds 2007 alle drie de divisies van Smart Shelter. Met een sterke achtergrond in planning en coördinatie en een grenzeloos enthousiasme is zij een onmisbaar onderdeel van de organisatie. .

Smart Shelter Foundation Team

Ons enthousiaste kernteam bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Martijn Schildkamp Architect
Secretaris: Dennis Hofman Architect
Penningmeester: Noël Voskuilen Financieel Manager
Denk Tank: Erwin de Maar Architect
Frank Schildkamp Educatie Specialist

 

Projecten en hoe we te werk gaan

SSF bouwprojecten in ontwikkelingslanden                                           

Met 10 jaar hands-on ervaring in ontwikkelingslanden weten we hoe we een bouwproject tot een success moeten maken. We volgen een paar belangrijke vuistregels. Als een van deze vuistregels ontbreekt zullen we het bouwproject niet aangaan.

 • De aanvraag moet vanuit de lokale gemeenschap komen, en niet vanuit SSF. Zij weten wat nodig is, kennen de situatie in hun directe leefomgeving is en geven aan wat de behoeften zijn.
 • Deelname en ondersteuning van de gemeenschap is een must. Van begin tot einde wordt de gemeenschap betrokken bij hun eigen project. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een percentage van de bouwsom. Dit bedraagt gemiddeld 25% van het totale budget. Hun aandeel betreft voornamelijk: materialen, tijd en arbeid.
 • Smart Shelter Foundation is verantwoordelijk voor het resterende budget en voor alle technische aspecten van de projecten. Tekeningen en berekeningen worden gemaakt met lokale data en actuele prijzen. Onze budgetten zijn gemiddeld twintig tot dertig procent lager dan de begrotingen van lokale aannemers. Hierdoor blijven de projecten betaalbaar voor de lokale gemeenschap.
 • SSF werkt samen met sterke lokale partners. Zij ondersteunen ons met alle communicatieve en administratieve werkzaamheden. Zij spreken namelijk de taal, zijn bekend met de lokale cultuur, de religie en gewoontes.
 • Veiligheid en kwaliteit staan bij ons centraal. Tijdens de bouwprocessen geven we uitgebreide trainingen aan de lokale bouwvakkers en timmerlieden. Hiermee verhogen we de kwaliteit en de duurzaamheid van de gebouwen, en tegelijkertijd de continuïteit van onze kennis.

Op deze wijze hebben we de volgende projecten zeer succesvol opgestart, uitgevoerd en afgerond. Hieronder een overzicht van de afgeronde projecten.

SSF internationale onderzoeksprojecten

Tijdens de SSF-bouwprojecten kwamen we erachter dat de huidige bouwcodes en manuals niet up-to-date zijn, ze spreken elkaar tegen en zijn niet compleet. De hedendaagse staat van deze kennis is onacceptabel en moet drastisch verbeterd worden. Daarom richt SSF zich nu op hoogwaardig onderzoek om antwoorden te vinden voor de meest dringende kwesties.

 • Een van de belangrijkste kwesties is het verbeteren van de bouwveiligheid in aardbevingsgebieden. We richten ons voornamelijk op de gebouwen en huizen die gebouwd zijn in ontwikkelingslanden volgens de traditionele bouwtechnieken, zonder architecten, of engineers. We noemen dit “non-engineered” bouwtechnieken.
 • Met een internationaal team van experts zullen we deze technieken bestuderen, berekenen, verbeteren, testen en ontbrekende informatie aanvullen. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van ons internationale netwerk en hun nieuwste computersoftware. Dit unieke project heet SMARTnet.
 • Pas wanneer de nieuwe kennis volledig is getest en goedgekeurd, gaan we deze ingewikkelde informatie vertalen naar simpele taal en praktische manuals. Deze manuals moeten uitgebracht worden in verschillende talen en begrijpelijk zijn voor lokale bouwvakkers en engineers.

 

Hoe u kunt helpen

Smart Shelter Foundation is dankbaar voor uw ondersteuning.

Er zijn belastingvoordelen als u een donateur bent van een ANBI. U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken. Voor meer informatie willen wij u graag doorverwijzen naar de site van de Belastingdienst. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Als u een financiële bijdrage wilt leveren dan kunt u deze overmaken via onderstaande bankgegevens. Binnen Nederland zijn er geen transferkosten van toepassing.

Wilt u liever online doneren, dan kan dit met credit card of via Paypal. Een klein percentage wordt aan Paypal betaald, maar gelukkig zitten wij in het laagste tarief.

Onze bankgegevens en de Paypal-button staan hieronder vermeld.

Hartelijk bedankt!

Rekening / IBAN: NL80 ABNA 0436025469
Bank: ABN AMRO Bank NV
Plaats: Alphen aan den Rijn
Ter attentie van: Smart Shelter Foundation
Opmerking: vul ook eventueel uw project voorkeur in
Link naar PayPal:

Hoe we omgaan met uw donatie

Smart Shelter Foundation vindt het belangrijk om duidelijke verantwoording af te leggen over onze uitgaven, zodat u weet waar uw bijdrage daadwerkelijk aan wordt besteed.

Smart Shelter Foundation is 100% transparant naar haar partners, sponsors en donoren. We documenteren onze projecten en uitgaven zeer nauwkeurig en geven daarin volledige openheid naar buiten toe.

Tussen 2005 en 2012 deden we al onze werkzaamheden op vrijwillige basis, en werden geen onkostenvergoedingen uitgekeerd aan het bestuur en de teamleden. In deze periode werd gemiddeld 97% van al het sponsorgeld besteed aan bouwprojecten in Azië en hier zijn we erg trots op!

Vanaf 2015 zijn we overgestapt van bouwprojecten naar internationaal onderzoek. Ons onderzoek focust zich op het verbeteren van traditionele bouwtechnieken met natuurlijke materialen. Uw bijdrage zal dan ook gaan naar deze onderzoeken die we uitvoeren onder de naam SMARTnet. Voor meer informatie over ons baanbrekend onderzoek kunt u hier lezen.

 

ANBI keurmerk en jaarverslagen

Smart Shelter Foundation is een ANBI, wat staat voor tot ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over de aan ons gedoneerde inkomsten.

Dit kan ook voordelen hebben voor u, omdat onder bepaalde voorwaarden uw gift belasting aftrekbaar is. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Sinds 1 januari 2014 moeten alle Goede Doelen voldoen aan een aantal regels die zijn opgegeven door de Belastingdienst, en moeten bepaalde gegevens openbaar gemaakt worden.

Aangezien we 100% transparant zijn is dat uiteraard geen probleem voor ons! U kunt de laatste jaarverslagen met alle benodigde informatie hieronder downloaden.

Smart Shelter Foundation jaarverslag 2022
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2021
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2020
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2019

 

Onze Partners en Sponsors

Smart Shelter Foundation is sinds Oktober 2022 een partner van
1% For The Planet
Voor meer informatie

Tussen 2005 en 2020 werkte Smart Shelter Foundation nauw samen met lokale partners, tijdens de gehele uitvoering van onze projecten. In Nepal hebben we een langdurig samenwerkingsverband met SEED Foundation, onder leiding van Damodar Bhakta Thapa, die wij elke andere organisatie kunnen aanbevelen.

Naast onze vaste samenwerking met SEED hebben we ook zeer succesvol gewerkt met:

Stichting Star Children Nederlandse Stichting
World Vision Nepal Nepalese Stichting
Child Welfare Scheme Nepal Nepalese Stichting
Hivos Nederlandse fondsenverstrekker
Impulsis Nederlandse fondsenverstrekker
CRWRC Canadese hulporganisatie
Onze Sponsors

Smart Shelter Foundation is zeer dankbaar voor alle donaties en bijdrage door de jaren heen. Met uw steun werden de projecten mogelijk gemaak! 

Een extra HARTELIJK BEDANKT voor onze Gouden Sponsoren die ons de laatste
jaren financieel fantastich gesteund hebben: James Olsen en alle fietsrijders van de Torino-Nice Rally. De teams van Komoot, DP6 Architectuurstudio, Café Du Cycliste en Kona Bicycles.
Bedankt, jullie zijn een geweldige steun!!