Over Smart Shelter Foundation

Wat we doen

Smart Shelter Foundation is de kleinschalige hulppartner die slim bouwt en haar bouwkennis overdraagt in ontwikkelingslanden.

Smart Shelter Foundation draagt bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de armsten op het gebied van veilig bouwen en betaalbare huisvesting, en geeft bouwtrainingen aan de lokale arbeiders. Op deze manier helpen wij hen om hun eigen situatie te verbeteren.

Centraal staan veiligheid, zoals aardbevingsbestendig of cycloonbestendig bouwen, en het verbeteren van de algehele bouwkwaliteit. Daarbij houden we rekening met de lokale behoeften, gewoonten, invloeden en de omgeving. Momenteel ligt de nadruk op onderzoek: Hoe we de aardbevingsbestendigheid kunnen verbeteren van bouwtechnieken in ontwikkelingslanden.

Smart Shelter Foundation is een ANBI; een tot Algemeen Nut Beogende Instelling. We documenteren onze projecten zorgvuldig en zijn 100% transparant naar onze donoren en sponsors.

 

Wie we zijn

12-who-we-are

Martijn Schildkamp – Oprichter en voorzitter

Martijn is architect en bouwkundig ingenieur, met een passie voor alternatieve materialen en experimentele constructies.

Tijdens zijn reizen door Azië was hij gechoqueerd te zien hoe vele mensen moeten leven in erbarmelijke leef- en woonomstandigheden. Hij besloot zijn baan op te geven en al zijn spullen te verkopen, en is begonnen om zijn kennis en tijd te besteden aan mensen die het nodig hebben. In 2005 is hij gestart met het Smart Shelter concept, wat op dit moment bestaat uit drie onderdelen, en sindsdien zijn verschillende sociale projecten afgerond in Sri Lanka, India, Nepal en Indonesië.

Door de jaren heen heeft hij zich gespecialiseerd in low-tech aardbevingsbestendig bouwen, en in het bouwen met alternatieve materialen en technieken. Zijn werkzaamheden bestaan niet alleen uit ontwerpen; hij verzorgt ter plekke ook alle trainingen, de supervisie en steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen. Sinds 2010 deelt hij zijn kennis en ervaringen met studenten op universiteiten over de hele wereld.

Zijn filosofie en manier van werken heeft geresulteerd in een nominatie als finalist voor een prestigieuze ontwerp onderscheiding; Index Award 2009. Het thema was ‘Design to Improve life’; een groot compliment, waar hij erg trots op is.

11-tw4

Tessa van Weelie – Coordinator

Tessa ondersteunt sinds 2007 alle drie de divisies van Smart Shelter. Met een sterke achtergrond in planning en coördinatie en een grenzeloos enthousiasme is zij een onmisbaar onderdeel van de organisatie. .

Smart Shelter Foundation Team

Ons enthousiaste kernteam bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Martijn Schildkamp Architect
Secretaris: Dennis Hofman Architect
Penningmeester: Noël Voskuilen Financieel Manager
Denk Tank: Erwin de Maar Architect
Frank Schildkamp Educatie Specialist
Robbert Bouman Fondsenwerving
Judith Stoop Public Relations

 

Projecten en hoe we te werk gaan

Smart Shelter Foundation heeft bijna 10 jaar bouwervaring ter plekke in Azië, en we hebben uitvoerig geleerd hoe we een project succesvol kunnen uitvoeren. Hiertoe volgen we een aantal belangrijke vuistregels. Als één daarvan ontbreekt, zullen we niet met het project in zee gaan. Voor onze onderzoeksprojecten hanteren we overigens andere richtlijnen.

  • Het initiatief komt van de mensen zelf, en niet van ons. Zij weten het beste wat de situatie in hun directe leefomgeving is, en moeten aan ons vertellen wat de directe behoeften zijn.
  • We verwachten volledige medewerking en ondersteuning van de gemeenschap. De mensen worden van begin tot het einde bij hun eigen project betrokken. Daarbij dragen zij een percentage van de bouwsom bij, gemiddeld is dit 25% van het totale budget. Dit is meestal in de vorm van materialen, tijd en arbeid.
  • We werken samen met sterke lokale partners, die ons tijdens de uitvoering ondersteunen met alle communicatieve en administratieve werkzaamheden. En dat is ook logisch, want zij spreken de taal en weten beter dan wij, hoe om te gaan met de lokale groeperingen en dorpen.
  • Smart Shelter Foundation is verantwoordelijk voor het inzamelen van het resterende budget, en voor alle technische aspecten van de projecten. Tekeningen en berekeningen worden gemaakt aan de hand van lokale data en actuele prijzen. Hierdoor zijn onze budgetten gemiddeld 20 tot 30 procent lager dan de begrotingen van aannemers, waardoor de projecten betaalbaar blijven voor de lokale mensen.
  • We richten ons op veiligheid en op kwaliteit. Tijdens de bouwprocessen geven we uitgebreide trainingen aan de lokale metselaars en timmerlui. Zo verhogen we de kwaliteit en de duurzaamheid van de gebouwen, en tegelijkertijd de continuïteit van onze kennis.

Op deze wijze hebben we de volgende projecten zeer succesvol opgestart, uitgevoerd en afgerond. Hieronder een overzicht van de afgeronde projecten.

 

Hoe u kunt helpen en wat we met donaties doen

Smart Shelter Foundation verwelkomt uw ondersteuning. Het is mogelijk om onze bouw- en onderzoeksprojecten geldelijk te ondersteunen. Maar we staan ook zeer open voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Als u een financiële bijdrage wilt doen, dan kunt u uw donatie overmaken via onderstaande bankgegevens. Dat heeft onze voorkeur, omdat wij binnen Nederland geen transferkosten hoeven te betalen.

Wilt u liever via credit card of online doneren, dan kunt u dit doen via de veilige betalingsmethode van Paypal. Vul dan uw gegevens in via de Paypal knop hieronder. Er gaat dan wel een klein percentage naar Paypal, maar gelukkig zitten wij in het laagste tarief.

Indien gewenst kunt u ons laten weten voor welk project uw bijdrage bestemd is. Als u ons ook uw email adres doorgeeft, zullen wij u gedurende het gehele proces op de hoogte houden van de vorderingen van ‘uw’ project.

Rekening / IBAN: NL80 ABNA 0436025469
Bank: ABN AMRO Bank NV
Plaats: Alphen aan den Rijn
Ter attentie van: Smart Shelter Foundation
Opmerking: vul ook eventueel uw project voorkeur in
Link naar PayPal:

Hoe we omgaan met uw donatie

Smart Shelter Foundation vindt het belangrijk om duidelijke verantwoording af te leggen over onze uitgaven, zodat u weet waar uw bijdrage daadwerkelijk aan wordt besteed.

Smart Shelter Foundation is 100% transparant naar haar partners, sponsors en donoren. We documenteren onze projecten en uitgaven zeer nauwkeurig en geven daarin volledige openheid naar buiten toe.

Tussen 2005 en 2012 deden we al onze werkzaamheden op vrijwillige basis, en werden geen onkostenvergoedingen uitgekeerd aan het bestuur en de teamleden. De tabel hieronder laat zien dat in die periode gemiddeld 97% van al het sponsorgeld is besteed aan projecten in Azië en hier zijn we erg trots op!

Vanaf 2015 zijn we volledig overgestapt van ‘ontwikkelingswerk’ naar ‘het ontwikkelen van techniek’. We voeren voorlopig geen directe bouwprojecten uit, maar focussen op onderzoek naar het verbeteren van de algehele bouwkwaliteit in ontwikkelingslanden, en met name het gedrag van huizen en scholen in aardbevingen. Uw bijdrage zal dan ook gaan naar deze onderzoeken die we uitvoeren onder de naam Smart Shelter Research. Meer over onze recente onderzoeken en resultaten kunt u hier vinden.

totals-en

 

ANBI keurmerk en jaarverslagen

Smart Shelter Foundation is een ANBI, wat staat voor tot ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over de aan ons gedoneerde inkomsten.

Dit kan ook voordelen hebben voor u, omdat onder bepaalde voorwaarden uw gift belasting aftrekbaar is. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Sinds 1 januari 2014 moeten alle Goede Doelen voldoen aan een aantal regels die zijn opgegeven door de Belastingdienst, en moeten bepaalde gegevens openbaar gemaakt worden.

Aangezien we 100% transparant zijn is dat uiteraard geen probleem voor ons! U kunt de laatste jaarverslagen met alle benodigde informatie hieronder downloaden.

Smart Shelter Foundation jaarverslag 2020
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2019
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2018
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2017
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2016
Smart Shelter Foundation jaarverslag 2015

 

Onze partners en sponsors

Smart Shelter Foundation werkt nauw samen met lokale partners, tijdens de gehele uitvoering van onze projecten. In Nepal hebben we een langdurig samenwerkingsverband met SEED Foundation, onder leiding van Damodar Bhakta Thapa, die wij elke andere organisatie kunnen aanbevelen!

Naast onze vaste samenwerking met SEED hebben we ook zeer succesvol gewerkt met:

Stichting Star Children Nederlandse Stichting
World Vision Nepal Nepalese Stichting
Child Welfare Scheme Nepal Nepalese Stichting
Hivos Nederlandse fondsenverstrekker
Impulsis Nederlandse fondsenverstrekker
CRWRC Canadese hulporganisatie

Smart Shelter Foundation is zeer dankbaar voor alle donaties en bijdrage door de jaren heen. Met uw steun werden de projecten mogelijk gemaak! 

Een extra HARTELIJK BEDANKT voor de volgende Gouden Sponsoren die ons de laatste jaren financieel erg gesteund hebben: James Olsen en alle fietsrijders van de Torino-Nice Rally, het team van KOMOOT en het team van DP6 Architectuurstudio.

 

 

Bij de afgeronde projecten (in het Engelse gedeelte van deze website) kunt u alle namen terugvinden van mensen en bedrijven die projectgerichte donaties hebben gedaan. In overleg vermelden wij die namen ook op de bordjes die we als blijvende herinnering aanbrengen op de gebouwen.

Als u donor wilt worden, indien u meer wilt weten over de belastingvoordelen van uw donatie, of als u ons mooie initiatief anderzijds wilt ondersteunen, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

open-nl

*/?>