“Stel je voor dat we met een paar simpele
technieken gebouwen aanzielijk veilger én
betaalbaar maken!”
Uw donatie maakt het verschil!

Het doel van SMARTnet

SMARTnet staat voor: Seismic Methodologies for Applied Research and Testing of non-engineered techniques

Ons innovatieve en baanbrekend onderzoeksproject heeft als doel om de kennis en de techniek van traditionele en non-engineerde constructie (zonder architect, of engineer) te verbeteren. We focussen met name op gebieden in ontwikkelingslanden die geteisterd worden door aardbevingen. Het is erg belangrijk dat we meer te weten komen over het gedrag van het gebouw tijdens een aardbeving. Zo kunnen we de gebouwen veiliger en goedkoper maken.

Uit diepgaand onderzoek is helaas gebleken dat de huidige informatie in de nationale bouwcodes, regelgeving en manuals ongeschikt is. Dit is een wereldwijd probleem. Bijna alle informatie over “non-engineered” technieken stamt af van oude kennis en bronnen uit de jaren tachtig. Deze kennis is in de loop der tijd veranderd zonder heldere uitleg of duidelijke redenen. Voor metselwerk met bergstenen is er gedurende de laatste 35 tot 40 jaar geen update meer geweest, wat betekent dat er geen enkele vooruitgang of verbetering heeft plaatsgevonden.

Daarbij worden de meeste manuals en codes gepresenteerd als “one-size-fits-all” publicaties. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende bouwstijlen en er worden geen oplossingen geboden voor verschillende aardbevingsrisico’s. Simpel gezegd, een muur gemaakt van ronde rivierstenen met leemmortel gedraagt zich anders tijdens een aardbeving dan een muur met goed metselverband en cementmortel.

“Non-Engineered 2.0” – A Call to Action!

Om vooruitgang te boeken en de tekortkomingen aan te vullen zijn niet alleen nieuwe inzichten noodzakelijk, maar ook een drastische mentaliteitsverandering. We moeten langdurige samenwerkingen aangaan en deze methodes academisch benaderen. Alleen dan kunnen we deze bouwtechnieken verbeteren en naar een hoogwaardig niveau brengen. Onze Call to Action luidt als volgt:

1. High-tech seismisch ontwerp van beton- en staalstructuren is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geleid tot nationale en internationale bouwvoorschriften die het ontwerpen van dergelijke structuren reguleren en de basis bieden voor autoriteiten en de bouwsector.

2. Low-tech seismisch ontwerp voor traditionele bouwtechnieken is niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Het is voornamelijk gebaseerd op vuistregels en best practices. De normen en richtlijnen voor dergelijke structuren zijn vaak achterhaald, tegenstrijdig en onvolledig, en daarmee ongeschikt voor deze bouwtechnieken.

3. We moeten eerst deze tekortkomingen erkennen voordat we kunnen overgaan tot het ontwerpen en bouwen met deze technieken.

4. De erkenning moet worden ondersteund door hoogwaardig technologisch onderzoek, met focus op het begrijpen en verbeteren van de aardbevingsbestendigheid van lokale low-tech bouwtechnieken.

5. Deze Call to Action richt zich op het opstellen van nationale en internationale bouwcodes voor low-tech traditionele bouwtechnieken in aardbevingsgevoelige gebieden. Dit wordt gebaseerd zijn op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste rekensoftware en testmethodes.

Het uiteindelijke doel is verlaging van risico’s voor schade en instorting in aardbevingsgevoelige landen. Om ze het aantal slachtoffers en de financiële verliezen sterk terug te dringen.

Om “Non-engineered 2.0” te bereiken nodigt SMARTnet deskundigen, professionals, academici en eindejaarsstudenten uit om hun kennis te delen en het project te ondersteunen met hun tijd en expertise. Als je mee wilt doen aan deze call, neem dan contact met ons op.

De unieke aanpak van SMARTnet

“onze aanpak is innovatief, omdat wij ook de variabelen onderzoeken waar nog
nauwelijks research naar is gedaan”

De SMARTnet-strategie omvat een gezamenlijke aanpak en wereldwijde samenwerking om de huidige kennis van non-engineerde bouwtechnieken uitgebreid te evalueren, te valideren, te optimaliseren en aan te vullen. Met behulp van geavanceerde methoden zullen wij deze technieken gaan berekenen, testen en modelleren.

Op dit moment werken we samen met een team van meer dan 25 metselwerk-deskundigen aan een uitgebreide assessment van een SSF-schoolgebouw en een typisch Nepalees plattelandshuis.

De gebouwen worden berekend met de hand, maar ook met tien verschillende softwarepakketten. We volgen de codes van Nepal, India, China, Tadzjikistan, de VS en Europa. Dit geeft ons een beter inzicht in het seismische gedrag van deze gebouwen en stelt ons in staat om de algemene ontwerpvereisten en bouwspecificaties te verbeteren.

De grootste uitdaging is het bepalen van betrouwbare materiaaleigenschappen en variabelen zoals de lokale materiaalkwaliteit en vakmanschap. We definiëren best- en worst-case scenario’s en ontwikkelen uniforme testprotocollen met focus op mortels en metselwerk met een lage kwaliteit en sterkte. Diverse Indiase instituten zullen testen uitvoeren op metselwerk monsters uit het  Himalaya gebied.

Een dergelijke aanpak bestaat op dit moment niet voor metselwerk met ruwe
bergstenen.
Onze filosofie zal ook van toepassing zijn op andere technieken, zoals
aarden structuren, traditionele houten gebouwen, en “confined masonry”.

We ontwikkelen praktische on-site handleidingen voor de mensen in het veld, en bouwcodes voor ingenieurs en beleidsmakers. Onze kennis moet begrijpelijk, praktisch en nuttig zijn, zodat iedereen ter wereld het begrijpt en het kan toepassen.

Hoe U kunt helpen

Stel je voor wat de wereldwijde impact is als we kunnen bewijzen dat we in plaats van 5 horizontale banden (een belangrijk element van aardbevingsbestendig bouwen), er maar 4 nodig hebben, of zelfs maar 3…

Met een bescheiden budget van slechts 20.000 Euro per jaar kunnen wij verbeterde oplossingen ontwikkelen die niet alleen de veiligheid vergroten, maar die tegelijkertijd de gebouwen ook nog eens een stuk goedkoper maken.
Uw ondersteuning is daarbij van groot belang en samen kunnen wij het verschil maken!

Overmaken via de bankrekening heeft onze voorkeur, omdat wij binnen Nederland geen transferkosten hoeven te betalen. Maar wilt u liever via credit card of online doneren, dan kunt u dit doen via de veilige betalingsmethode van Paypal via onderstaande knop. Er gaat dan wel een klein percentage naar Paypal, maar gelukkig zitten wij in het laagste tarief.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en het vertrouwen in SMARTnet!

Rekening / IBAN: NL80 ABNA 0436025469
Bank: ABN AMRO Bank NV
Plaats: Alphen aan den Rijn
Ter attentie van: Smart Shelter Foundation
Opmerking: vul ook eventueel uw project voorkeur in
Link naar PayPal: