Steun het SMARTnet project!

 

Het doel van SMARTnet

Stel je voor dat we kunnen bewijzen, hoe we met simpele ingrepen de veiligheid én de betaalbaarheid van huizen en scholen enorm kunnen verbeteren, voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in aardbevingsgebieden. Helpt u ons met een kleine bijdrage om dit prachtige doel te behalen?

Tussen 2007 en 2012 bouwden wij vijftien aardbevingsbestendige bergscholen en een hostel voor blinde studenten in Nepal. Het goede nieuws is dat al onze gebouwen de aardbeving van 2015 zonder schade hebben doorstaan. Dat kan helaas niet gezegd worden van bijna 1 miljoen huizen en scholen die volledig zijn ingestort, of zwaar beschadigd. Wij willen weten waarom en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

SMARTnet doet innovatief en baanbrekend onderzoek naar het verbeteren van traditionele bouwtechnieken zoals die in ontwikkelingslanden worden toegepast, en we richten ons vooral op aardbevingsgevoelige gebieden. We moeten veel meer weten over het gedrag van zulke technieken in een aardbeving, zodat we huizen en scholen nog veiliger, effectiever en goedkoper kunnen maken.

Vervolgens gaat SMARTnet die kennis wereldwijd verspreiden, en ervoor zorgen dat deze beschikbaar wordt op die plekken waar dit het hardst nodig is. De kennis en informatie moet op een dusdanige simpele manier worden aangeboden, dat ook een metselaar in Nepal en een timmerman in Peru er simpel gebruik van kan maken.

Samengevat streeft SMARTnet de volgende belangrijke doelen na:
Kennis moet betrouwbaar zijn
Kennis moet begrijpelijk zijn
Kennis moet beschikbaar zijn

Maar… bestaat dit dan nog niet?

Nee, helaas is dat niet het geval. Er is ontzettend veel informatie te vinden op internet, maar onze eigen ervaring leert dat deze vaak onduidelijk en tegenstrijdig is, dat basiskennis niet compleet is, of soms zelfs ontbreekt. Een voorbeeld hiervan is de huidige Nepalese bouwcode (zie afbeelding in de fotogalerie hieronder). In dit belangrijke document spreken de geboden oplossingen elkaar totaal tegen. Het is voor mensen met een geduchte technische achtergrond al bijna onmogelijk om onderscheid te maken tussen feit en fictie, laat staan voor een lokale architect of bouwer.

Er zijn een aantal belangrijke oorzaken aan te wijzen waarom het kennisniveau voor traditionele bouwtypes in aardbevingsgebieden onder de maat is. Zo hebben we ontdekt dat er in de wereld nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het gedrag van dit soort gebouwen in een aardbeving. Het is vooralsnog niet goed mogelijk om zulke technieken te berekenen of een computersimulatie te maken, omdat we nog te weinig weten over de invloed van lokale factoren.

Een andere belangrijke reden is dat men maar zelden bereid is om enorme investeringen te maken voor grootschalige tests ten behoeve van ontwikkelingslanden. Daarom staat het huidige kennisniveau ook wel bekend als ‘best practice’. Het is grotendeels is gebaseerd op opinies en aannames, en maar zelden op daadwerkelijk geteste feiten. Het resultaat is dat we met zijn allen dus kennis toepassen die niet voldoende is doorontwikkeld. Met uw steun gaat SMARTnet hier verandering in brengen!

 

De innovatieve aanpak van SMARTnet

SMARTnet gaat terug naar de basis. Hiertoe zijn we een aantal samenwerkingsverbanden gestart met universiteiten, instellingen en experts over de hele wereld, die specifieke ervaring hebben met bepaalde onderdelen van het onderzoek. Sommigen weten veel van materiaaleigenschappen, anderen hebben ervaring met het ontwikkelen van seismische computermodellen, enzovoorts. Het is aan ons om de juiste mensen bij elkaar te brengen, waarbij iedereen een gedeelte op zich neemt, zodat we gezamenlijk tot bruikbare oplossingen komen. Onze belangrijkste partners zijn werkzaam in Japan, de VS, Ierland, Italië en Nieuw-Zeeland.

Allereerst zullen we een overkoepelende werkwijze bepalen en leggen we alles vast wat nodig is, om deze technieken volledig van voor tot achter door te lichten. Onze nieuwe aanpak is uniek en innovatief, omdat we variabelen gaan toevoegen die tot op heden niet of nauwelijks onderzocht zijn. Zoals lokale grondgesteldheid, lokale materiaaleigenschappen, en de invloed van laag geschoolde arbeid op de bouwkwaliteit. Zo’n methodiek bestaat tot op heden nergens in de wereld!

Die nieuwe methodiek laten we vervolgens los op de ontwerpen van onze Nepalese schoolgebouwen in bergstenen. Ondanks dat deze de aardbevingen in 2015 goed hebben doorstaan, denken we dat ze op een aantal punten verbeterd kunnen worden. En we zijn er zeker van dat we ze nog optimaler kunnen maken. We gaan onze ontwerpen dus compleet toetsen, berekenen en testen. Waar nodig zullen we de techniek verbeteren en ontbrekende kennis aanvullen. We gaan hier mee door tot we exact weten wat de beste fundering is, en hoe we het beste dak maken. Hoeveel horizontale banden zijn er nu echt voldoende? Moet er wel of niet verticaal staal in de wanden worden opgenomen? Helemaal terug naar de basis dus!

Als we op technisch gebied alles tot in detail hebben uitgeplozen over gebouwen met bergstenen, gaan we verder met de volgende techniek. En de volgende, enzovoorts.

 

Kennisuitwisseling en kennisverspreiding

Naast het technische gedeelte gaan we een online kennis- en onderzoekplatform opzetten, waar alle communicatie, informatie en kennis samenkomt. Hier worden de experts met elkaar in contact gebracht en hebben zij direct toegang tot wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten.

Voor de eindgebruikers zoals de humanitaire wereld, de architecten en de bouwers is het onze taak om die technische kennis dusdanig te vertalen en simpel op te schrijven, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken.

Alleen kennis die volledig is getoetst en goed bevonden, wordt op ons platform gepubliceerd. Hiervoor gaan we een aantal hulpmiddelen ontwikkelen, zoals een GPS-gestuurde aardbevingskaart, waaraan een matrix wordt gekoppeld met geschikte bouwmethodes. We streven ernaar slechts één handleiding per techniek aan te bieden, die compleet, bruikbaar en betrouwbaar is. We zullen ervoor zorgen dat de spreiding versterkt wordt via de humanitaire hulpverlening, maar ook via lokale overheden.

 

Hoe U kunt helpen

Stel je eens voor wat de wereldwijde impact is als we kunnen bewijzen dat we in plaats van 5 horizontale banden (een belangrijk element van aardbevingsbestendig bouwen), er maar 4 nodig hebben, of zelfs maar 3… Met een bescheiden budget van slechts 15.000 Euro per jaar kunnen wij verbeterde oplossingen ontwikkelen die niet alleen de veiligheid vergroten, maar die tegelijkertijd de gebouwen ook nog eens een stuk goedkoper maken. Uw ondersteuning is daarbij van groot belang en samen kunnen wij het verschil maken!

Wilt u meer doen dan incidenteel een bouwproject steunen, en juist bijdragen aan daadwerkelijke en langdurige oplossingen om de algehele bouwveiligheid in aardbevingsgebieden te verbeteren, dan kunt u, éénmalig of periodiek, een bedrag overmaken via onderstaande gegevens.

Overmaken via de bankrekening heeft onze voorkeur, omdat wij binnen Nederland geen transferkosten hoeven te betalen. Maar wilt u liever via credit card of online doneren, dan kunt u dit doen via de veilige betalingsmethode van Paypal via onderstaande knop. Er gaat dan wel een klein percentage naar Paypal, maar gelukkig zitten wij in het laagste tarief.

Indien gewenst kunt u ons laten weten voor welk project uw bijdrage bestemd is. Als u ons ook uw email adres doorgeeft, zullen wij u gedurende het gehele proces op de hoogte houden van de vorderingen van ‘uw’ project. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en het vertrouwen in SMARTnet!

Rekening / IBAN: NL80 ABNA 0436025469
Bank: ABN AMRO Bank NV
Plaats: Alphen aan den Rijn
Ter attentie van: Smart Shelter Foundation
Opmerking: vul ook eventueel uw project voorkeur in
Link naar PayPal:

 

Project Data

Start Fase 1: Maart 2017
Einde Fase 1: April 2018
Ontwikkeling SMARTnet platform: 2.500 Euro
Ontwikkeling methodieken: 5.000 Euro
Onderzoek materiaaleigenschappen: 3.000 Euro
Toetsing case studie SSF scholen: 4.500 Euro
Totale projectkosten Fase 1: 15.000 Euro
*/?>